V roce 2016 byla dokončena celková rekonstrukce domu, která byla podporována dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Nájemníci bytů musí splňovat dotační podmínky, a to zejména doložením příjmů, které za posledních 12 kalendářních měsíců nesmí přesáhnout 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy.

V současné době není volný žádný byt.

Bytový dům Bílá Voda č.p. 58