Společnost SOČV pro Obec Červenou Vodu zajišťuje organizaci a administrativu v oblasti odpadového hospodářství. Shromažďováním, sběrem, přepravou, tříděním, využíváním a konečným odstraňováním odpadů je pověřena do konce roku 2017 společnost SUEZ Využití zdrojů a.s., provoz Rapotín.

 • KOMUNÁLNÍ ODPAD - zde se mohou používat nádoby:
  - klasické plechové popelnice o objemu 110l s kulatým víkem,
  - plastové popelnice o objemu 120l, 240l, 1100l.


  Svoz odpadu: každý lichý týden, a to každé pondělí v Horní Orlici, Dolní Orlici, Šanově a v horní části Červené Vody po č.p. 200 (Penzion Eva), dále v úterý zbývající část Červené Vody od č.p. 200 ve směru jízdy na Šumperk, Bílou Vodu, Moravský Karlov, Mlýnický Dvůr a Mlýnici.

  Mimořádný svoz velkoobjemového odpadu provádíme pro občany obce Červená Voda po předání vyplněné objednávky.
   
 • TŘÍDĚNÝ ODPAD

     Svoz odpadu:
     plast  - 1x týdně ve středu
     papír - 1x týdně ve čtvrtek
     sklo   - cca 1x za 3měsíce

  Seznam stanovišť na separovaný odpad

  Mapy s označením stanovišť na separovaný odpad:
  a) Červená Voda (horní část), Šanov
  b) Červená Voda (Pod Suchým), Mlýnický Dvůr (Na lánech, V ovčinách)
  c) Mlýnický Dvůr (K herolticům, Za hájenkou)
  d) Bílá Voda, Moravský Karlov
  e) Dolni Orlice, Horní Orlice

     Třídění odpadu:
     Do žlutého kontejneru na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky,
     PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků,
     kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebníh
     o zboží, obaly od CD disků, pěnový polystyren a další výrobky
     z plastů. Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo  
     čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných
     látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

     Do modrého kontejneru na papír patří například časopisy, noviny,
     sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky
     s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat. Bublinkové obálky
     však vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s 
     kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
     Naopak sem nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv
     znečištěný papír.

    Do kontejnerů na sklo patří jakékoliv sklo, například lahve od vína,
    alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád
    či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné
    sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Do těchto nádob nepatří
    drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.

    Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého
    čiré sklo a do zeleného sklo barevné.