Bioodpad

1

Co je bioodpad

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

Co patří do popelnice na bioodpad?

 • zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)
 • spadané nebo zkažené ovoce a zelenina
 • listí
 • seno, sláma
 • tráva, plevel, drny se zeminou
 • košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
 • kávová sedlina včetně papírových filtrů
 • čajové sáčky
 • piliny, hobliny či jiný chemicky neošetřený dřevitý materiál
 • dřevní štěpka z větví stromů a keřů
 • vychladlý popel ze spalování dřeva
 • hlína z květináčů (bez drátků, stuh a plastových odpadů)
 • papírové proložky od vajec, ruličky od toaletního papíru
 • všechny další biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu

Co nepatří do popelnice na bioodpad?

 • jedlé oleje a tuky
 • maso, masové vývary a omáčky, kosti, kůže
 • peří, chlupy, vlasy
 • mléčné výrobky
 • zbytky z kuchyní rostlinného původu, které obsahují suroviny živočišného původu (pokrmy z masa, vajec a mléka)
 • zbytky pečiva a obilovin
 • uhynulá zvířata
 • zvířecí trus, moč a hnůj jako podestýlka domácích zvířat včetně exkrementů
 • podestýlka z chovu drobných zvířat (např. kočkolit)
 • skořápky od vajec, vejce
 • skořápky z ořechů, pecky z ovoce
 • kontaminované piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • popel z uhlí
 • rostliny napadené plísní a jinými chorobami či škůdci
 • uliční smetky
 • velké kusy dřeva (pařezy, velké větve apod.)
 • obalové materiály
 • vlhčené ubrousky, jednorázové pleny, papírové kapesníky, ubrousky
 • cigarety a nedopalky
 • nebezpečné odpady
 • všechny další biologicky nerozložitelné odpady živočišného původu
   

Proč do biopopelnice nepatří např. skořápky?

Proč lze skořápky od vajec a vejce ukládat na domácí kompost a do popelnice na bioodpad nepatří?

Jde o to, že skořápky od vajec jsou odpad živočišného původu, tudíž je na koncovém zařízení – kompostárně nemohou přijmout. Kompostárny mají úřadem schválený provozní řád, který jasně určuje, jaký odpad mohou přijímat. Kvůli hygienizaci je možné do kompostáren přijímat pouze rostlinný odpad.

Jak se zapojit do třídění a svozu bioodpadu u nás v obci?

Pokud jste obyvatelem Červené Vody a spádových obcí, platíte pravidelný poplatek za svoz komunálního odpadu, pak se můžete přihlásit ke svozu bioodpadu. Stačí se jen zaregistrovat u kontaktní osoby:

Registrujte se ke svozu bioodpadu u

Zdeněk Sedlačík
tel.: +420 725 779 970
e-mail: sedlacik@cervenavoda.cz

Občan, který se řádně registruje ke svozu bioodpadu a pořídí si doporučenou sběrnou nádobu na bioodpad, bude mít tuto službu zdarma.

Doporučená sběrná nádoba na bioodpad:

 • plastová ,,hnědá“ popelnice o objemu 240l
   

Občané, kteří službu využívali v roce 2023, jsou nadále evidováni a nemusí se pro rok 2024 nahlašovat.

Svoz bioodpadu

Pro rok 2024 se sváží bioodpad od občanů každé liché pondělí, a to od 8.dubna do 18.11.2024.

Svoz bioodpadu tedy probíhá současně se svozem komunálního a tříděného odpadu z domácností (pytle).

Bioodpad lze také bezplatně odevzdat na sběrném dvoře v Červené Vodě, v rámci jeho provozní doby .

Proč třídit bioodpad?

Rostlinný bioodpad, který je vytříděn do nádob, je dále využíván pro výrobu kompostu, který bude k dispozici nejen obci, ale i Vám občanům. Kvalita třídění je rozhodující.

Netříděným bioodpadem, který končí ve směsném odpadu, dochází k plýtvání surovinou, kterou lze dále využít. Zbytečně se také navyšuje množství směsného komunálního odpadu, jehož likvidace je finančně velmi náročná.

Děkujeme, že třídíte odpad!