Služby obce Červená Voda, s.r.o.     
č.p. 268        
561 61   Červená Voda
www.socv.cz

IČ:    015 82 836
DIČ: CZ01582836

telefon: 465 322 455

Datová schránka: paztnxc

BÚ: Česká spořitelna a.s., č.ú. 3240771369/0800 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 32096

 

jednatel společnosti:     Ing. Bc. Martin Mikulášek
mobil:                               +420 731 151 953
e-mail:                              mikulasek@cervenavoda.cz

hlavní účetní:                  Anna Mlčková
mobil:                               +420 734 108 749
e-mail:                              socv@cervenavoda.cz     

obsluha ČOV:                 Alois Kubíček
mobil:                               +420 605 044 918
e-mail:                              cov@cervenavoda.cz

 

Obec Červená Voda oznamuje, že svoz bioodpadu pro rok 2019 bude ukončen dne 18. 11. 2019. Bioodpad lze i nadále bezplatně odevzdat na sběrném dvoře.

Více informací v příloze níže.

 

Oznamujeme odběratelům uplatňujícím slevu na stočném (např. z důvodu napouštění bazénů nebo zalévání zahrádek) dle § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, že množství vody neodvedené do kanalizace je nutné prokázat prostřednictvím podružného vodoměru, který si odběratel osadí na vlastní náklady.