Technické služby

1

Technické služby

Naše společnost je provozovatelem kanalizace, čistírny odpadních vod a vodovodu v určených částech Červené Vody a jejích místních částech.

Na základě příkazní smlouvy dále zajišťují Služby obce Červená Voda, s.r.o. pro Obec Červená Voda provoz technických služeb a provoz sběrného dvora.

Činnosti

Údržba veřejné zeleně
sipka
 • úprava travnatých ploch v majetku města
 • údržba okrasných keřů, prořezávka stromů
 • organizace zálivky prováděné SDH Červená Voda a Dolní Orlice
Letní údržba komunikací
sipka
 • úklid komunikací, chodníků, odstavných ploch, parkovišť, autobusových zastávek (příkopy, sekání krajnic a příkopů, sběr odpadků, zametání, odstraňování plevelů)
 • kontrola a údržba mostů a lávek ve vlastnictví obce
   
Zimní údržba
sipka
 • odstraňování sněhu a ledu z komunikací, chodníků, autobusových zastávek, odstavných ploch a parkovišť
 • odstraňování sněhu a ledu včetně posypu u vstupů do obecních budov
 • odstraňování nebezpečných nánosů ledu a sněhu ze střech obecních budov
   
Svoz odpadu
sipka
 • zajištění svozu separovaného odpadu v pytlích, kontejnerech, biopopelnicích
 • instalace, údržba a vyprazdňování odpadkových košů
 • zajištění celkové čistoty města
Správa sportovního zařízení v majetku obce
sipka
 • správa skateparku
 • údržba a provoz po technické stránce
Správa vybavení pro společenské akce
sipka
 • správa a instalace mobiliáře na akce
 • údržba při instalaci
 • nátěry (velké stany, malé stánky, oblouk, lavičky, dopravní značky, zábrany, podium, mobilní toalety aj.)
Správa majetku obce – stavby, byty
sipka
 • zajištění technického stavu budov, komunikací, chodníků, mostů, lávek, propustků, příkopů, vodních nádrží…..dle majetku obce
 • zajištění oprav a technických věcí v rámci bytového fondu obce (dle požadavků bytové správy)
Správa majetku obce – mobiliář
sipka
 • údržba a zajištění dobrého stavu
 • úklid mobiliáře (odpadkové koše, dopravní značení, lavičky, zábradlí, vývěsky, autobusové zastávky, turistické mapy, dětská hřiště, oplocení a obdobná zařízení v majetku obce)
Provoz dešťové kanalizace
sipka
 • správa, provoz, údržba, čištění, opravy
Veřejné osvětlení
sipka
 •  správa, provoz a údržba
Dopravní značení svislé a vodorovné na obecních komunikacích
sipka
 • oprava a instalace dopravního značení
Údržba obecního hřbitova
sipka

 •  opravy, údržba zeleně
Komunikace s partnery ve věcech technických
sipka
 • např. s ŘSD ČR, SÚS Pk, Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., dodavatelé elektřiny ve věcech smluvních vztahů, ČEZ, a.s. v případě nedostatku na jejich vedeních, SŽDC, Lesy ČR, s.p., Povodí Moravy, Povodí Labe, CETIN, a.s., GasNet, s.r.o.…a další
Asistence ve věcech technických
sipka
 • při přípravě obecních staveb, jiných projektů, při tvorbě vyjadřovaček ze strany obce apod.
Správa deponií zeminy
sipka
 • správa povolené terénní úpravy na Bílé Vodě, kde je možné trvale ukládat zeminu, kamení, aj. dle stavebního povolení a nebo dočasné ukládání materiálu
Odchyt toulavých psů a koček
sipka

 

Provoz taxislužby
sipka
 • provoz taxislužby (dle platných pravidel uvedených na stránkách obce)

 

Rychlý kontakt

Zavolejte nám

+420 731 151 953

Napište nám

info@socv.cz

Navštivte nás

Služby obce Červená Voda, s.r.o.
Červená Voda 268
561 61 Červená Voda