Obec Červená Voda oznamuje, že poslední svoz bioodpadu v roce 2017 proběhne dne 20. 11. 2017.

 

Oznamujeme odběratelům uplatňujícím slevu na stočném (např. z důvodu napouštění bazénů nebo zalévání zahrádek) dle § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, že množství vody neodvedené do kanalizace je nutné prokázat prostřednictvím podružného vodoměru, který si odběratel osadí na vlastní náklady.

 

Služby obce Červená Voda, s.r.o.     
č.p. 268        
561 61   Červená Voda
www.socv.cz

IČ:    015 82 836
DIČ: CZ01582836

telefon: 465 322 455

Datová schránka: paztnxc

BÚ: Česká spořitelna a.s., č.ú. 3240771369/0800 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 32096

 

jednatel společnosti:     Ing. Bc. Martin Mikulášek
mobil:                               +420 731 151 953
e-mail:                              mikulasek@cervenavoda.cz

hlavní účetní:                  Anna Mlčková
mobil:                               +420 734 108 749
e-mail:                              socv@cervenavoda.cz     

obsluha ČOV:                 Alois Kubíček
mobil:                               +420 605 044 918
e-mail:                              cov@cervenavoda.cz