Otevírací doba sběrného dvora: každou středu (od 9 do 17 hod),

každý lichý týden v sobotu (od 9 do 12 hod).


Přijímá se zejména velkoobjemový komunální odpad, tříděný odpad, nebezpečný odpad, biomasa ap.

 OZNÁMENÍ O SVOZU BIOODPADU

Zahájení svozu bioodpadu proběhne dne 27.3.2017 a dále každý lichý týden v pondělí.

Občané kteří službu využívali v roce 2016, jsou nadále evidováni
a nemusí se pro rok 2017 nahlašovat.

Ke svozu bioodpadu se občané mohou přihlásit v kanceláři SOČV nebo na www.socv.cz