Provoz vodovodu, kanalizace a ČOV

1

Provoz vodovodu, kanalizace a ČOV

Naše společnost je provozovatelem kanalizace, čistírny odpadních vod a vodovodu v určených částech Červené Vody a jejích místních částech. 

ČOV (čistírna odpadních vod)

Nabízíme biologické a chemické čištění odpadních vod.

 • Biologické - likvidace odpadních vod z domácích septiků, jímek, žump a jiných tekutých odpadů z produkce lidské činnosti.
 • Chemické - likvidace chemicky znečištěných vod z průmyslové činnosti.

Dovoz možný po telefonické domluvě.

Do kanalizace nepatří

 • Zbytky jídel a produkty kuchyňských drtičů.
 • Tuky a oleje: způsobují pevné nánosy v kanalizaci až po její ucpání. Restaurace a podobná zařízení musí mít instalován lapač tuků.
 • Hygienické potřeby, vlhčené ubrousky, dámské potřeby, vatové tyčinky, dětské pleny: obsahují celulózu a plasty, které se nerozkládají.
 • Kapesníky a role z toaletního papíru: nerozpouští se úplně a zvyšují množství pevného odpadu.
 • Chemikálie, ropné produkty, barvy, rozpouštědla, jedy, pesticidy, léky, hnojiva: likvidují bakterie v ČOV a dále ohrožují životní prostředí.
 • Dešťové a balastní vody: vyplavují bakterie z ČOV a snižují tím účinnost čištění.

Podmínky pro připojení ke kanalizaci

 1. Zájemce o připojení na kanalizaci vyplní žádost o připojení. K žádosti je nutné přiložit nákres připojení. Žádost je možné podat osobně v kanceláři provozovatele na adrese Červená Voda 268, 561 61 nebo e-mailem na adrese prochazka@cervenavoda.cz. Při splnění podmínek připojení bude vydán provozovatelem souhlas s napojením.
 2. Souhlas s napojením na kanalizaci předá žadatel příslušnému stavebnímu úřadu (Obecní úřad Červená Voda č.p. 268) k vydání rozhodnutí o umístění přípojky.
 3. Po připojení Vaší nemovitosti na kanalizaci neprodleně doručte vyplněnou přihlášku do kanceláře provozovatele, a to buď poštou, osobně nebo e-mailem na adrese socv@cervenavoda.cz. V přihlášce nezapomeňte uvést počáteční stav vodoměru, způsob placení, číslo účtu, kontaktní údaje atd. Na základě vyplněné přihlášky Vám připravíme smlouvu o odvádění odpadních vod. Vyhotovená smlouva bude připravena k podpisu v kanceláři provozovatele.

Ceník vodného a stočného

Ceník platný od 1.1.2024 

 

2024 Cena bez DPH/m3 Cena s DPH/m3
Vodné 49,55 Kč 55,50 Kč
Stočné 53,66 Kč 60,10 Kč
 Od 1.1.2024 změna sazby DPH z 10% na 12%.

 

2023 Cena bez DPH/m3 Cena s DPH/m3
Vodné 47,90 Kč 52,69 Kč
Stočné 48,10 Kč 52,91 Kč

 

2022
Cena bez DPH/m3 Cena s DPH/m3
Vodné
41,70 Kč 45,87 Kč
Stočné 44,83 Kč 49,31 Kč

 

2021
Cena bez DPH/m3 Cena s DPH/m3
Vodné
39,12 Kč 43,03 Kč
Stočné 42,83 Kč 46,62 Kč

 

 

 

Uplatnění slevy na stočném

Oznamujeme odběratelům, kteří chtějí uplatnit slevu na stočném (např. z důvodu napouštění bazénů nebo zalévání zahrádek) dle § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, že množství vody neodvedené do kanalizace je nutné prokázat prostřednictvím podružného vodoměru, který si odběratel osadí na vlastní náklady.

V případě, že celkové množství odpadní vody neodvedené do kanalizace nepřesáhne 30 m3 za rok, nelze slevu uplatnit.

Instalaci podružného vodoměru je nutné ohlásit provozovateli.

Rychlý kontakt

Zavolejte nám

+420 731 151 953

Napište nám

info@socv.cz

Navštivte nás

Služby obce Červená Voda, s.r.o.
Červená Voda 268
561 61 Červená Voda